Auteurs

De Kaneelfabriek gaf tussen 2019 en 2023 zestien dichtbundels uit van in totaal elf verschillende auteurs. Alle boeken zijn via onze webshop te koop. 

Carla Bogaards - Bo

De dichtbundel "Bo", een cyclus gedichten, waarvan ik denk dat nooit eerder over het onderwerp “kleinkind/grootouder’ op deze manier is geschreven, de complexiteit ervan. In feite is de dichter de onderzoeker, de wetenschapper in zijn laboratorium; de uitkomst van zo’n onderzoek leidt echter niet tot een definitieve afsluiting van dit thema. Maar omdat het leven onvoorspelbaar is, en behalve wreed toch ook het begrip “compassie:” kent, net als de schrijver die zijn romanpersonages creëert en daar compassie mee heeft, kan het leven genereus zijn. M.a.w. het biedt je een geschenk aan, alstublieft een cadeau.

Gerard Scharn - Aokigahara

Op zoek naar een eigen stijl vond hij inspiratie in de processen verbaal van zijn vader – bij leven agent bij de rijkspolitie – die zich kenmerkten door een gecultiveerde afstandelijkheid, soms tot in het absurde. Altijd al een obsessief lezer en onbegrensd nieuwsgierig naar achtergronden dienden de onderwerpen van zijn latere gedichten zich vanzelf aan. Zijn interesse in Japan en de Japanse cultuur leidde tot het aanleggen van een lijst van mooie Japanse woorden die nog regelmatig wordt aangevuld voor toekomstig gebruik. Het eerste gedeelte van de bundel is daarvan een weerslag. Vragen waarop geen antwoord mogelijk is zijn ook opgenomen, zoals een zelf gekozen dood of de duistere kanten van het bestaan, over het leven aan de zelfkant want tenslotte is alles in zijn optiek een bizarrerie of grotesque.

Estelle Boelsma - Kore

Kore is natuur. Kore is alles dat zich als natuur voordoet. Ze heeft geen fysiek menselijk gedaante. De nieuwe bundel van Estelle Boelsma is een verfijnd en doorwrocht werk waar taal en mythe hand in hand gaan. Laat je door de dichter meevoeren tot de kern van het - is het wel een bos? Eigenheims en onheimelijk tegelijk, Kore is een manifestatie zonder weerga.

Kamiel Choi - Tiktaalik

Veelzijdig, scherp, tegendraads en altijd nieuwsgierig: de nieuwe bundel van Kamiel Choi daagt je uit de wereld anders te bezien. Kamiel Choi is een moderne nomade, en dat is aan zijn filosofische en rebelse gedichten af te zien. Beschouwend, speels, nieuwsgierig maar ook boven alles humaan, deze nieuwe dichter is een fijne aanwinst voor de Nederlandse canon.

Sacha Blé - Langzame Zon

Meditatief, filosofisch en met een stille maar exploderende kracht schrijft Sacha Blé over onze wereld. Zijn nieuwe bundel is kernachtiger dan ooit tevoren. De nucleus van zijn dichterschap gonst in deze bedachtzame maar toch ook lyrische bundel. Klankpoëzie en filosofie gaan hier hand in hand, is het onmogelijk te leven in een valse wereld? Of kraait de zon verdacht langzaam en hebben we de dichter van node?

Martijn Benders - Ginneninne

Wat een hulst! Wat een mare! Welkom in deze epische en lyrische kerstbundel, bestaande uit 6 tijdreisvisioenen en een toneelstuk. In een tijd waarin de hele boel verengelst de Nederlandse taal juist een infusie met Gaelisch geven – daar moet je tegendraads voor zijn, maar het is ook een klus die buitengemeen veel taalgevoel vergt. Benders brengt vergeten werelden tot leven - verlaat toch dode dichtersland en heet u welkom in de wereld van de Taalsage!

Sabine Kars - Hoofdkwartier

Poëzie is wat dichteres Sabine Kars deed wortelen. Op papier kan zij de wereld benaderen en haar soms aanraken, of er juist afstand van nemen. Het werk van Sabine Kars biedt ruimte, roept vragen op. De vaak milde toon geeft meestal niet direct bij kennismaking de hevige lading prijs. Haar gedichten zijn meerduidig, intrigerend en indringend te noemen. Met poëtische precisie prikt ze in de huid, steekt er dan doorheen.

Poppe Laars – Kunnen ernstige volkeren verzuidelijkt worden?

Poppe Laars typeert zichzelf  als oergrondreiziger. Hij publiceerde eerder zijn gedichten o.a. in Maatstaf, de Brakke Hond en op Poemtata.
Tweeënzestig suggestieve gedichten beladen met liefde, seks, verlangen, dood en opstand.Soms absurd, soms aangrijpend en soms duister. Poppe Laars laat vergeten woorden herleven en voegt nieuwe woorden toe aan de Nederlandse taal.

Clinton V. du Plessis – Het Vijfde Evangelie volgens Mickey

De Zuidafrikaanse dichter Clinton V. du Plessis (1963) timmert al heel lang aan de weg en schreef al politiek betrokken gedichten toen dat bij lange na nog niet in de mode was. ‘Het Vijfde Evangelie volgens Mickey’ is zijn eerste Nederlandstalige bundel waarin gedichten zowel in het Afrikaans als in het Nederlands te vinden zijn. Maak kennis met deze bijzondere dichter, die een stem heeft die door weet te klinken in welke taal ook.

Tijs van Bragt – Bonterik Sterrenzager

Tijs van Bragt (1985) is een buitenbeentje in de Nederlandstalige poëzie – zijn buitengemeen fragiele gedichten wijken af van het gangbare en vallen op door hun sensitieve inslag. Bonterik Sterrenzager is van Bragt zijn eerste officiële bundel, een hoogstpersoonlijk document van zijn leven en strijd op dit aardse toneel. De gedichten staan bol van terugkerende, natuurlijke elementen die deze bundel tot een krachtig geheel maken.

Martijn Benders - Baah Baaah Krakschaap

Deze bijzondere dubbelbundel was de eerste uitgave van de Kaneelfabriek. Een experimenteel werk dat diep de taal in kolkt.  In zijn queeste een magisch boek te scheppen is deze achtste bundel van taalmagiër Martijn Benders hoogstwaarschijnlijk de meest geslaagde – twee bundels die elkaar middenin de bundel ontmoeten en in elkaar oplossen middels een maalstroom. Vergeet die wazige foto van dat Zwarte Gat – hier moet je zijn om een blik te werpen op de echte lyrische vergetelheid. “Een bundel die menige wenkbrauw zal doen fronsen“ - Ton van 't Hof

Foto: Maarten Baanders / Leidsch Dagblad

De Kaneelkist

Collectors item: alle kaneelbundels in een prachtige houten kist, waarop ons logo gegraveerd staat. Gelimiteerde oplage van 200. Met ook gratis het literair blad De Honingzaag erbij. Prachtig om iemand cadeau te doen, of als uniek item voor verzamelaars. Zolang de voorraad strekt!

Prachtige kist vol literatuur