Geschiedenis

De eigentijdse Nederlandse literatuur kreeg pas in de loop van de twintigste eeuw een voldoende vernieuwend aanbod, een voldoende talrijk en koopkrachtig publiek en een voldoende groot commercieel succes om een gespecialiseerde bedrijfsvoering mogelijk te maken; dat was ongeveer een eeuw later dan voor de Franse, Engelse en Duitse literatuur het geval was. (1)

De situatie in 2019 was echter naar beoordeling van dichter, schrijver en filosoof Martijn Benders nijpend.  “Er is een conglomeraat van oude uitgeverijen, die in meer of mindere mate als kartel functioneren en allemaal in handen zijn van de mensen achter de Postcode Loterij, en daarnaast een wildgroei aan piepkleine POD uitgeverijen, die vaak uit gepensioneerden bestaan die niet durven investeren in schrijvers of dichters.  Het moet toch mogelijk zijn een grotere uitgeverij op idealistische basis te beginnen, zonder dat je in de hoek gaat zitten van de kleine print-on-demand hobbyisten. Hij vertelde poëzieliefhebber en criticus Ruud Poppelaars over dit idee…en in maart 2019 tijdens een bijeenkomst waar ook Monique van der Kubbe (dichteres) aanwezig was werd besloten een nieuwe autonome uitgeverij op te richten.

Martijn Benders wilde de uitgeverij oorspronkelijk De Kaneelwinkel noemen, naar de befaamde roman van Bruno Schulz, maar Ruud Poppelaars droeg aan dat De Kaneelfabriek als naam urgenter was, en op 30 April 2019 was de oprichting van de Stichting De Kaneelfabriek een feit, met Ruud Poppelaars en Monique van der Kubbe als bestuursleden.

De Stichting timmerde in 2019 al hard aan de weg door het publiceren van maar liefst meteen vijf nieuwe poëziebundels te weten:

Sabine Kars – Hoofdkwartier

Poppe Laars – Kunnen ernstige volkeren verzuidelijkt worden?

Clinton V. du Plessis – Het Vijfde Evangelie volgens Mickey

Tijs van Bragt – Bonterik Sterrenzager

Martijn Benders – Baah Baaah Krakschaap

(In tegenstelling tot wat sommige mensen menen is de dichter ‘Poppe Laars’ echter niet Ruud Poppelaars. Achter het pseudoniem gaat zijn oudste broer Ad Poppelaars schuil, die in de naam een soort profetische signatuur zag.)

In december 2019 werd het festival ‘Wilde Kaneel?’ gehouden, een drukbezocht festival met vijf optredende muziekgezelschappen en dichters. Tijdens dit festival werd ook de eerste uitgave van “De Honingzaag” gepresenteerd, een nieuw tijdschrift over poëzie en filosofie ( zie www.honingzaag.nl ).

En ook in 2020 zullen schrijvers en dichters samen met De Kaneelfabriek van zich laten horen, met nieuwe dichtbundels en een filosofisch boek, nieuwe edities van de Honingzaag en een uniek vervolg op ‘Wilde Kaneel’.

(1) Laurens van Krevelen – Over de ontwikkeling van de literaire uitgeverij in Nederland, DNBL